Start > Synundersökning > Information om Synundersökning

Synundersökning Glasögon

Som kund hos Glas&Bågar kan du lita på att du alltid blir mottagen av kvalificerad och välutbildad personal. Tillsammans går vi igenom dina behov och önskemål utifrån vad synundersökningen visar. Vi tar även hänsyn till andra faktorer som fritidsintressen och läsvanor.

Alla våra synundersökningar utförs av legitimerade optiker. I rummet frågar optikern om vilka synbesvär du upplever, dina erfarenheter av tidigare glasögon  samt om ditt allmänna hälsotillstånd. Sedan utförs en individuellt anpassad och tekniskt avancerade mätningar som ligger till grund för ditt nya glasögonbärande.

Optikern mäter styrkorna för avståndsseende och även för närseende. Vi mäter också trycket på alla kunder över 40 år, vid misstanke om ögonsjukdom remitterar vi till ögonläkare. När undersökningen är klar diskuterar vi dina behov av synkorrektion samt vilka alternativ som finns när det gäller glasögon.

Hur ofta behöver man göra en synundersökning?

Man bör göra en synundersökning minst vartannat år, eller när du upplever att synen förändrats.

Vår synundersökning kostar 395 kr - välkommen på synundersökning hos oss!

Synundersökning med biomikroskop:

synundersokning2.jpg

synundersokning.jpg
   Ring oss!  Ring oss nu!
Glas&Bågar
Långgatan 24
821 43 Bollnäs
(Åhlenshuset)
Öppettider:
Mån-Fre 10.00-17.00
Lördag  Stängt
Telefon:
0278-18200
E-post:
bjorn@glasbagar.se
uc_silver.jpg